Livsfilosofi

Author Arne Næss
Status done
Read March 4, 2021
Pages 196
Languages Norwegian
Categories Philosophy Economics
People Arne Næss
Links LibraryThing

A book I found in my grandmother’s bookshelf. She apparently received it as a member in some book club. Equally apparent is the fact that she did not read it 😁

In this book the prominent Norwegian philosopher and ecologisst Arne Næss puts forward some of his thoughts on life, how to live well, fundamental values and questions and emotions and their place in “life philosophy”.

He draws heavily on Spinoza and his concept of the internal voice: ratio that calls us from within but frequently becomes muffled by our way of living.

As an avic ecologist and early proponent for envinronmentally conscious living in Norway the entire work is also coloured by an oposition to modern society, late capitalism, the entierly free market and consumerism.

For him “the philosophy of feelings” that he calls the Spinozan way of looking at emotions can help us get in touch with the fundamental issues in life and thus not lament a “loss” of material values. We can use our emotions to learn to live better and concentrate on more essential things durnig our time here on Earth.

Extracts

 1. Det virker påfallende, synes jeg, at de mennesker som befinner seg innen gruppen “har så mange muligheter men griper dem ikke”, ofte viser større følelsesmessiig modenhet enn de som griper alt. Noen regnes som dovne eller uten pågangsvilje, andre syntes ikke å forstå å komme seg frem, å bruke sine evner og å utnytte sine muligheter. I slike tilfeller er det klart at evnene og mulighetene i all hovedsak er ment som midler til det som konvensjonelt gjelder for å være velllykket og tekgn på suksess ut fra samfunnets snevreste premisser.

  p. 49

 2. Onde tanker kan vi iikke unngå, men vi kan unngå at de bygger reder i våre hoder, slik Martin Luther sa det i sin tid.

  p. 76

 3. For Spinoza er ikke menneskene født frie. Veien til frihet er lang og krever erfarinig og trening. Økt innsikt i egne negative følelser og deres ødeleggende funksjon vil kunne føre til at de negative følelsene erstattes med positive.

  p. 77

 4. Det blir diskutert hva slags energiiformer vi ibør satse på dersom energiforbruket fortsetter å øke mot år 2030, men det blir sjelden diskutert om vi bør konsentrere oss om å få tl iet redusert energiforbruk per person i våre samfunn. Det er klart etiske problemer vi her sstår overfor; konsumerisme og sløseri.

  p. 86

 5. … kan vi ut fra Spinozas og Gandhis syn akseptere følgende grunnsetning som en generell norm: Søk å endre dine negative følelser overfor et menneske til positive - henvend deg til det gode i din motstanders menneskelige natur.

  p. 88

 6. De spontane opplevelsene i dagliglivet gir sjelden opphav til sterke følelser og dype tanker. Det er jo så mange av dem, slik jeg bruker ordet “opplevelse”. Det er noe som foregår hele tiden.

  p. 106

 7. Vi er avhengig av hverandre, men selv om en slik avhengighet til tider kan være tyngende, er den også gledelig; vi er ikke alene

  p. 109

 8. Sosiale mønstre og normer blir internalisert i oss. De er en levene del av oss og føles som våre egne uten at vi nødvendigvis er dem bevist.

  p. 114

 9. Å leve økologisk bærekraftig iet samfunn som vårt krever kanskje ikke at man er enevoer, men i alle fall at man er en sosial avviker av en sjelden type!

  p. 121

 10. ihumørfylte, frydefulle stunder kan vi glemme liivets meningsløshetet, men bare for en stund. Zapffe ble overveldet av fjellnaturens storhet og skjønnhet og fant dyrenes liiv meningsfullt. Det er bare mennesket som krever mer enn livet kan oppfylle.

  p. 153

Related Articles