Hovedparalleller

Ekvator er som kjent på 0°. Her er noen andre viktige breddegrader på jorden.

Vendekretsene

Nord: ~ 23°26'21" N
Sør: ~ 23°26'21" S

Altså ca. 23,5° nord og sør, for de som ikke viste det er denne vinkelen lik helningsvinkelen for jordas akse.

I mellom den sørlige og den nordlige vendekrets vil man oppleve at solen skinner rett ned på jorden en gang i løpet av året. Over disse bredegradene vil dette aldri skje.

På forskjellige språk

Språk Nord Sør
Norsk Krepsens vendekrets Stenbukkens vendekrets
English Tropic of Cancer Tropic of Capricorn
Català Tròpic de Càncer Tròpic de Capricorn
Español Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio
Français Tropique du Cancer Tropique du Capricorne

Mønsteret er forholdsvis åpenbart…

Polarsirklene

Nord: ~ 66°33'39" N
Sør: ~ 66°33'39" S

Denne vinkelen er 90° minus jordens helning. Altså ca. 66,5°

Related Articles