Julia

Julia er et relativt nytt høynivå programmeringsspråk med god syntaks for matematikk og modellering. Det lånes iherdig fra anndre språk som Lisp, Matlab, C, Matematica og Haskell. Det er et flerparadigme språk som støtter både prosedyrisk og funksjonelle kodestiler. Fra Lisp har også Julia fått metaprogrammeringsegenskapene sine, som er solide og kan brukes til å endre måten kompileren kompliserer og bygger kode før den blir gjort om til maskinkode.

Julia er et så kalt JIT-kompilert (Just In Time) språk som kompileres ned til native maskinkode rett før det kjøres på maskinen. Dette står i motsetning til:feks. Java som bygges ned til bytekode som så må kjøres inne en JVM (Java Virtual Machine); uten denne kan ikke Javakode kjøres. Python bruker også en annen tilnærming i det at det er et kommandotolket språk (interpreted) som betyr at koden blir parset og kjørt på samme tidspunkt; ingen kompileringsmellomstadie.

Et nyttig trekk med Julia er at det har ordentlig støtte for UTF-8, dvs. kan du bruke greske tegn som variabelnavn.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
# Vector
x = [1,2,3]

# Lambda funksjon
f = x -> 2x

# Funksjonell map
y = map(f, x)

# Reduce med do-blokk
z = reduce(x) do x,a
    x+a
end

My critiques

Others’ Critiques

Related Articles