Words I Like

Norwegian

n. tankegods

intellectual or ideological heritage or basis; a way of thinking that underpins arts, politics, institutional policy or practice, etc.; thought, system of thought

from tankegods - Wiktionary
n. bobleboer

En person som bor i sin egen verden.

n. bobleminister

En person som styrer andre mennesker innenfor sin egen verden.

p. åt

mot, til, henimot.

gå åt døra

åt - Bokmålsordboka og Å, på, oppå og noen andre preposisjoner

North-Norwegian

v. å stromle (me nåkka)

Styre rundt med noe

v. å bli/gå sunn

bli ødelagt

English

n. term slinger

A person throwing terms and esoteric words around often unncessarily.

a. armchair

That is full of non-scientific claims often made by males, sometimes old, sometimes in leather armchairs.

Psychoanalysis is very armchair.
That professor is so armchair.
Armchairism is to be avoided.

Tech

Related Articles