on Society

Politikk, samfunn, hva skjer rundt oss?
Politics, society, what happens around us?
--}}