on Livskontroll

Tidskontroll, ågjøre lister, kalendere og mer.
--}}